Baner

FAQ


Jak często będę uczestniczyć w realizacji badań Tajemniczy Klient?

Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić częstotliwości realizacji projektów. Zależy to od kilku czynników m.in. od: miejsca Twojego zamieszkania (lokalizacja w Polsce, wielkość miejscowości, zagęszczenie miejscowości w obrębie miejsca zamieszkania) oraz od Twojego profilu (wiek, sytuacja rodzinna, doświadczenie zawodowe). Zazwyczaj audytorzy realizują badanie w kilku/kilkunastu punktach w miesiącu.

Czy muszę nagrywać spotkania?

Każde badanie realizowane przez audytorów jest rejestrowane na urządzeniach cyfrowych. Nagrania pełnią 2 podstawowe funkcje: są notatnikiem dla Ciebie – podczas rozmowy zależy, abyś skupił się na rozmowie, a nie zapamiętywaniu przekazywanych informacji. Podczas uzupełniania raportu z badania masz możliwość przypomnienia sobie rozmowy. Dodatkowo nagrania służą do kontroli i weryfikacji wypełnionych raportów. Zależy nam na tym, aby każde spotkanie oceniane było wg tych samych kryteriów.


Czy prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji są niezbędne przy realizacji badań?

Nie jest to warunek konieczny, jednak znacznie ograniczający możliwość podjęcia współpracy. Badania, które realizujemy są przeprowadzane nie tylko w dużych miastach, ale także na ich obrzeżach i w mniejszych miejscowościach. Dotarcie do tych miejsc innym środkiem komunikacji wymaga sporo czasu. Prawo jazdy kat. B jest warunkiem koniecznym realizacji badań w branży motoryzacyjnej, gdzie odbywa się w salonach jazdy testowe.


Czy audytor może realizować każde badanie?

Nie. Audytorzy realizujący dane badanie zostają wybrani na podstawie ich profilu (najczęściej wieku) tak, aby najlepiej wpasować się w grupę docelową Klienta. Drugim niezmiernie ważnym kryterium wyboru do udziału w projekcie jest aktualna i ostatnia sytuacja zawodowa audytora. Niemożliwa jest realizacja badania w branży, z którą zawodowo związany jest audytor. Przykładowo osoba pracująca w doradztwie finansowym nie może realizować badania w konkurencji, ani w bankowości.

Czy są badania, podczas których dokonuję jakiegoś zakupu?

Takie badania także są realizowane. Niekiedy elementem badania jest zakup jakiegoś produktu np. tankowanie na stacji benzynowej czy drobny zakup w sklepie. Koszty są zwracane lub jeśli koszt jest stały, może być ujęty w koszcie badania.

W jakiej odległości od miejsca zamieszkania trzeba realizować badanie?

Zależy to od preferencji audytora, możliwości poruszania się po danym obszarze i dyspozycyjności czasowej. Zazwyczaj audytorzy poruszają się na obszarze do 100km od miejsca zamieszkania.

Czy są zwracane koszty dojazdu?

Tak, koszty dodatkowe poniesione podczas realizacji badania takie jak koszty przejazdu są doliczane do projektu. Koszty doliczone są do każdego wywiadu realizowanego poza miejscowością zamieszkania. Przed rozpoczęciem badania audytor otrzymuje liczbę kilometrów, które są podstawą doliczenia ryczałtu za dojazd. Obecnie stawka za dojazd to 50 gr brutto za km.

Kiedy otrzymam wynagrodzenie za zrealizowane badanie?

Wynagrodzenie jest wypłacane w okresie ok. 6 -8 tygodni od zakończenia kontroli badania. W rzeczywistości projekty rozliczane są do 10 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu realizacji terenowej badania, w tym kontroli.

Czy praca audytora jest kontrolowana?

Tak, praca audytora jest kontrolowana. Kontrola realizowana jest na podstawie nagrania. Kontrola obejmuje zarówno fakt odbycia wizyty w wyznaczonym miejscu, sposobu przeprowadzenia spotkania (realizacja wg scenariusza i profilu badania), jak i jakości wypełnienia raportów z wizyt (czy zapisane odpowiedzi w kwestionariuszu pokrywają się z rozmową na podstawie nagrania)

Czy praca może zostać odrzucona?

Tak, jeśli nagranie nie jest pełne (nie obejmuje całego spotkania), jest słabej jakości (nie słychać rozmowy) lub wywiad jest dostarczony po wyznaczonym terminie.

Ile na tym mogę zarobić ? Ile kosztuje audyt?

Stawka za badanie zależy od kilku czynników. Są to m.in. czas trwania wizyty w placówce, obszerność kwestionariusza, stopień skomplikowania scenariusza do badania. Stawki za badania wahają się przedziale 25-150 zł brutto w zależności od badania. Większość badań mieści się w przedziale 30-70 zł brutto.

Kontakt z audytorami?

Kontakt z audytorem odbywa się drogą telefoniczną i mailową.
Przed rozpoczęciem realizacji projektu następuje kontakt telefoniczny z audytorem i wstępne omówienie zasad realizacji projektu (termin badania, wstępny scenariusz, stawka za badanie).

Czy muszę realizować każde badanie?

Audytor nie ma obowiązku przyjmowania każdego projektu do realizacji. Wykonanie konkretnego projektu zależy od dyspozycyjności czasowej audytora, jego mobilności oraz indywidualnych zdolności i wiedzy do przeprowadzenia audytu. Specjalityczne audyty wymagają przejścia testu kompetencyjnego. 

Jaki jest zakres obowiązków audytora?

  • zapoznanie się z materiałami i przeszkolenie do realizowanego badania
  • przeprowadzenie wizyt we wskazanych placówkach zgodnie z otrzymaną instrukcją i harmonogramem
  • przekazanie raportu z wizyty w postaci wypełnionego kwestionariusza, zawierającego spostrzeżenia i wnioski po badaniu.
  • przekazanie otrzymanych materiałów i nagrań po odbytych wizytach

Czy muszę posiadać mikrofon?

Audytor może rejestrować wizyty na dyktafon (jako osobne urządzenie) lub skorzystać z dyktafonu z w telefonie, jesli gwarantuje on dobrą jakość ngrania

Formularz rekrutacyjny

O badaniach

Dla kogo?

Na czym polegają badania Tajemniczy
klient? Po co się je realizuje?

Dowiedz się więcej

Dla kogo?

Dla kogo?

Nie jesteś przekonany czy praca
Tajemniczego Klienta jest dla Ciebie?

Dowiedz się więcej

Jak zostać audytorem

Dla kogo?

To proste.
Zarejestruj się i czekaj na telefon od nas.

Dowiedz się więcej