Rejestracja dla Audytorów

Aby zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko Tajemniczego Klienta wystarczy wypełnić poniższy formularz. Zawarte w nim informacje dotyczące Państwa doświadczenia zawodowego, wykształcenia, wieku, sytuacji rodzinnej, pozwolą na przyporządkowanie Państwa osoby do odpowiedniej grupy audytorów. Kontakt z kandydatami następuje drogą telefoniczną. Kwestionariusz z błędnym adresem email będzie automatycznie odrzucany. Dane osobowe w przypadku kandydatów są przechowywane przez okres czterech miesięcy od wypełnienia po czym, w razie braku kontaktu z naszej strony, są automatycznie usuwane z naszej bazy. TKB Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami na audytorów.

Dane osobowe

Imie:
Nazwisko:
Płeć:
Kobieta Mężczyzna
Data urodzenia:
(RRRR-MM-DD)
Prosze wpisać:

Adres zamieszkania

Kod pocztowy:
Województwo:
Powiat:
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Prosze wpisać:

Dane kontaktowe

Prosze wpisać:

Kwestionariusz

należy odpowiedzieć na wszystkie dostępne pytania

Wykształcenie:

niepełne podstawowe
podstawowe
zasadnicze zawodowe
niepełne średnie
ukończone średnie zawodowe
ukończone średnie ogólnokształcące
pomaturalne
niepełne wyższe
wyższe
nie wiem  /  trudno powiedzieć

Jaka jest Pana/i sytuacja zawodowa:

mam stałą pracę pracuję w systemie jednozmianowym
mam stałą pracę pracuję w systemie wielozmianowym
pracuję dorywczo
prowadzę działalność gospodarczą
jestem bezrobotny
uczę się, studiuję dziennie
uczę się, studiuję zaocznie
jestem emerytem/renicistą
inna?
jaka?

Czy prowadzi Pan/i działalność gospodarczą w zakresie badań rynkowych?

tak
nie

Obecna sytuacja zawodowa:

Nazwa firmy:
Branża:
Okres zatrudnienia:
Stanowisko
nigdy nie pracowałem/am

Ostatnia sytuacja zawodowa:

Nazwa firmy:
Branża:
Okres zatrudnienia:
Stanowisko
wcześniej nie pracowałem/am

Przedostatnia sytuacja zawodowa

Nazwa firmy:
Branża:
Okres zatrudnienia:
Stanowisko:
wcześniej nie pracowałem/am

Czy posiada Pan/i prawo jazdy kat. B:

tak
nie

Czy posiada Pan/i samochód osobowy do własnego użytku:

tak
nie

Czy kiedykolwiek pracował/a Pan/i przy badaniach MYSTERY SHOPPER (Tajemniczy Klient):

tak
nie

Jeżeli tak, to przy ilu:

poniżej 5
5 - 10
10 - 20
powyżej 20

Jakiej tematyki dotyczyły te audyty (prosze wpisać branże):

Z jakimi firmami współpracował/a Pan/i jako tajemniczy klient:

Czy kiedykolwiek pracował/a Pan/i jako ankieter przy badaniach marketingowych:

tak
nie

Z jakimi firmami badawczymi współpracował/a Pan/i:

W jakiej odległości od miejscowości zamieszkania może podjąć się Pan/i realizacji badań Tajemniczy Klient:

do 10 km
do 20 km
do 50 km
do 100 km
do 250 km
powyżej 250 km
jest to dla mnie bez znaczenia

Jak często może Pan/i realizować projekty MS:

od czasu do czasu, sporadycznie, bardzo rzadko
tylko w weekendy
kilka razy w miesiącu (w dni powszednie)
kilka razy w tygodniu (w dni powszednie)
jestem w pełni dyspozycyjny(a), jest to dla mnie bez znaczenia

Ile dni w miesiącu może Pan/i przeznaczyć na realizację badań "Tajemniczy klient":

1
2 - 5
6 - 10
więcej niż 10
jestem w pełni dyspozycyjny/a, jest to dla mnie bez znaczenia

W jakich godzinach może Pan/i realizować projekty MS:

8 - 10
10 - 12
12 - 14
14 - 16
16 - 18

Czy posiada Pan/i dyktafon cyfrowy do własnej dyspozycji:

tak
nie

Oświadczenia

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu niezbędnych do realizacji obecneg procesu rekrutacji spółce Embis Sp.Zo.o. Sp.K. NIP 7781427715 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 65a/1
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w formularzu spółce Embis Sp.z.o.o Sp.K.w celu realizacji zleceń przy badaniach rynkowych
W celu zapewnienia wykonywania przeze mnie w sposób rzetelny zadań na stanowisku, na które aplikuję zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami upoważniam administartorów do sprawdzenia czy moje dane osobowe znajdują się w rejestrze nierzetelnych ankieterów prowadzonym przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szarotki 11
Zapoznałem się z poniższymi klauzulami informacyjnymi zgodnie z RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Embis Sp. Z o.o. Sp.K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 65a/1 NIP 7781427115 zwana dalej ADO;
2. W sprawie danych osobowych należy się kontaktować z wyznaczonym IODO pod adresem e-mail: rodo@embis.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji badań typu Tajemniczy Klient na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym procesorom związanym bezpośrednio z realizacją celu, to jest rekrutacją i realizacją badań Tajemniczy Klient.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


nie wszystkie pola sa wypelnione